АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЕСТОНІЇ: ДОСЯГНУТИЙ ПРОГРЕС I НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Наталія Хома Національний університет «Львівська політехніка»
  • Ігор Вдовичин Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2022-02-152-172

Ключові слова:

Естонія, корупція, запобігання та протидія корупції, антикорупційна політика, антикорупційні цінності

Анотація

Вивчено досвід Естонії щодо запобігання та протидії корупції як найрезультативніший кейс на теренах   Центральної   й   Схід- ної Європи, а також пострадянського простору. Мета статті – конструювання системи факторів, які вплинули/впливають на анти- корупційні процеси в Естонії. З’ясовано фактори, що сприяли/ сприяють антикорупційному прогресу, та фактори, які сповільнюють досягнення Естонією нульової корупції. Визначено особливості антикорупційних реформ в Естонії на інституційному рівні. Досліджено, як цінності на рівнях істеблішменту та населення впли- нули/впливають на результативність реалізації антикорупційних стратегій, появу нових корупційних викликів. Відзначено досягнен- ня Естонії в подоланні адміністративної корупції, а також ризики в частині політичної корупції, топкорупції. Методологічною основою дослідження виступає неоінституціоналізм та аксіологічний аналіз, синтез яких уможливив конструювання системи чинників двох типів: тих, які сприяли/сприяють антикорупційному прогресу Естонії; тих, що сповільнюють рух Естонії в напрямі нульової корупції. До конструктивних факторів віднесено історично сформовану ідентифікацію Естонії та естонців із Заходом; швидке усунення від влади представників колишньої радянської еліти; велику політичну волю естонської еліти до проведення реформ; належне використання вікна можливостей; підготовку до вступу та членство в ЄС; диджиталізацію держави й суспільства та ін. До деструктивних факторів віднесено акцент на інституційних реформах за одночасної незначної уваги до формування антикорупційних цінностей громадян; зовнішні впливи (чинник Росії); міцні зв’язки політичних партій і бізнесу; прогалини в законодавстві (сфери лобіювання, державних закупівель й ін.); недосконалості кримінально-процесуального права; недостатній захист державою викривачів корупції; низьку суспільну підтримку діяльності викривачів корупції; невідповідність ведення бізнесу етичним стандартам конкурентного середовища та ін.

Посилання

Anti-Corruption Action Plan 2021–2025 (2021). Ministry of Justice Republic of Estonia. URL: https://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/doku- mendid/ anticorruptionactionplan20212025.pdf (in English).

Bennich-Björkman, L. (2002). State capture in the Baltics: Identity, International Role Models and Network Formation. In: W. Maciejewski (Ed.), The Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies (pp. 345–369). Uppsala: The Baltic University Press (in Eng- lish).

Commission of the European Communities (2006). I2010 eGovernment Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All. Brussels: European Commission (in English).

Earle, B. (2000). Bribery and Corruption in Eastern Europe, the Baltic States, and the Commonwealth of Independent States: What is to be Done Beverley Earle. Cornell Interna- tional Law Journal, 33 (3), 83–513 (in English).

Estonia 2035 (2021). Eesti Vabariigi Valitsus. URL: https://valitsus.ee/strateegia- eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/materjalid (in Estonian).

Eesti elanikkonna turvalisuse uuring (2019). Estonian Police and Border Guard Board. URL: https://www.politsei.ee/files/Uudised/2020/ppa-raport-0412.pdf?88f9c15a20 (in Estonian).

Estonian Anti-Corruption Strategy 2013–2020 (2013). Estonian Ministry of Justice. URL: https://www.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinder/dokumendid/ estonian_ anti-corruption_strategy_2013-2020.pdf (in English).

Grigas, А. (2012). Legacies, Coercion and Soft Power: Russian Influence in the Bal- tic States. London: Chatham House (in English).

Kartal, M. (2014). Accounting for the bad apples: the EU’s impact on national cor- ruption before and after accession. Journal of European Public Policy, 21 (6), 941–959 (in English).

Khoma, N., Kokoriev, O. (2021). Deconsolidation of Liberal Democracy in the Bal- tic States. The Issue of Compliance with the EU Standards at Institutional and Value Levels. Romanian Journal of European Affairs, 21 (1), 39–57 (in English).

Kupatadze, A. (2017). Accounting for Diverging Paths in Most Similar Cases: Cor- ruption in Baltics and Caucasus. Crime, Law and Social Change, 67 (2), 187–208 (in Eng- lish).

Kuritegevus Eestis 2020 (2021). Ministry of Justice Republic of Estonia. URL: https://www. kriminaalpoliitika.ee/kuritegevus2020/korruptsioon-ja-majanduskuriteod (in Estonian).

Laar, M. (2002). Little Сountry That Сould. Suffolk: St. Edmundsbury press (in English).

Mungiu-Pippidi, А. (2017). Corruption as Social Order, World Development Re- port Background Paper. Washington, D.C.: World Bank (in English).

Nørgaard O., Johannsen L., Skak M., Sørensen, R.H. (1999). The Baltic States after Independence (2nd ed.). Cheltenham, UK/Northampton, MA: Edward Elgar Publishing (in English).

Smith, G., Assland, A., Mole, R. (1994). Statehood, Ethnic Relations and Citizen- ship in the Baltic States. The national self-determination of Estonia, Latvia and Lithuania. In: G. Smith (Ed.), The Baltic States: The National Self-Determination of Estonia, Latvia and Lithuania. New York: St. Martin’s Press (in English).

Steen, A. (2006). Do Elite Beliefs Matter? Elites and Economic Reforms in the Bal- tic States and Russia. In: F. Engelstad, T. Gulbrandsen (Eds.), Comparative Studies of Social and Political Elites (Comparative Social Research, vol. 23, pp. 79–102). Bingley: Emerald Group Publishing Limited (in English).

Taagepera, R. (2002). Baltic values and corruption in comparative context. Journal of Baltic Studies, 33 (3), 243–258 (in English).

The Estonian Example – Q&A with Toomas Hendrik Ilves (2013), The Ripon Fo- rum, 47 (1), 4–9 (in English).

Villaveces-Izquierdo, S., Uribe Burcher, C. (2013), Illicit Networks and Politics in the Baltic States. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (in English).

Wadsworth, F., Swartz, B., Wheat, J. (2010). Corruption in the Baltic State Region.

International Business & Economics Research Journal, 9 (2), 109–116 (in English).

World Justice Project (2021), Rule of Law Index. Еstonia. URL: https://worldjusti- ceproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Estonia/ (in English)

Wright, H. (2021). 'Let us make an honest, caring, corruption-free and self-con- fident Estonia', ERR News. URL: https://news.err.ee/1608121357/let-us-make-an-honest- caring-corruption-free-and-self-confident-estonia (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28