КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ольга Корнелюк Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Наталія Павліха Волинський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-303-318

Ключові слова:

циркулярна економіка, сталий розвиток, інноваційна бізнес-модель, ресурсоефективність

Анотація

Сучасний світ стикається зі складними проблемами, пов’язаними з вичерпанням природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища та зростанням обсягів відходів внаслідок збільшення виробництва та споживання. У цьому контексті циркулярна економіка є однією з базових стратегій забезпечення сталого розвитку та зменшення негативного впливу людської діяльності на природні екосистеми. Еволюція концепцій циркулярної економіки пройшла декілька етапів. На першому етапі увага акцентувалась на управлінні відходами, на другому етапі розпочалась розробка стратегій екологічної ефективності, третій етап головними умовами передбачає використання зелених інновацій і зміну промислової парадигми. Однією з перших концепцій циркулярної економіки стала ідея Регенеративного дизайну, яка базується на можливостях повторного використання ресурсів та енергії в усіх процесах і системах, системному мисленні та прагненні до гармонії між антропогенною діяльністю і природним капіталом. Концепція Cradle-to-Cradle використані матеріали розглядає як ресурси, придатні для повторного використання в технічних та біологічних процесах. Економіка продуктивності є концепцією циркулярної економіки, що ґрунтується на принципах продовження терміну використання, ремонту, продажу послуг замість продуктів та запобігання відходам. Концепція Промислової екології передбачає побудову виробничих процесів за зразком екологічних циклів формуючи такий рух енергетичних і матеріальних потоків, де відходи в промислових циклах служать сировиною для наступного процесу. Біомімікрія демонструє наближення до наслідування природних циклів. Біологічна економіка використовує біомасу як сировину для нехарчових цілей. Зелена економіка сприяє підвищенню добробуту та соціальної рівності, зменшуючи екологічні ризики. Економіка пончика є моделлю досягнення добробуту при обмежених природних ресурсів планети. Циркулярна економіка вимагає впровадження комплексного підходу та зміни менталітету в бізнесі, громадському секторі та серед споживачів, а також розробки ефективних регуляторних механізмів та інноваційних технологій.

Посилання

3Rs – Reduce, Reuse & Recycle URL: https://www.sustainablesanantonio.com/ practices-technology/reduce-reuse-recycle/ (in English).

Pavlikha, N., Korneliuk, O. (2022). World experience of circular economy implemen- tation and prospects for Ukraine. Economic, social and legal aspects of enterprise manage- ment. Context of the political and economic crisis / scientific editors Monika Dobska, Ryszard Kamiński. Poznań, p. 155–168. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22295 (in English).

Tsyrkuliarna ekonomika: yak novyi sposib hospodariuvannia v umovakh tsyfrovoi transformatsii [Circular economy: as a new way of managing in the conditions of digital transformation]: kolektyvna monohrafiia/ Za naukovoiu red. Tatomyr I. L., Kvasnii L. H. Truskavets: POSVIT, 2021, 124 p. (in Ukrainian).

Regenerative design. URL: https://www.ceguide.org/Strategies-and-examples/De- sign/Regenerative-design (in English).

Paul, Hutton. The Shift from Sustainable to Regenerative Design. URL: https:// sustainablebrands.com/read/product-service-design-innovation/sustainable-regenerative- design (in English).

Jennie, Morton. 4 Principles of Regenerative Design. URL: https://www.buildings.com/ green-design-construction/article/10196146/4-principles-of-regenerative-design (in English).

Chris, Alt. 6 Ideas to Create Net-Positive, Ultra-Green Museums. URL: https://www. buildings.com/green-design-construction/article/10196146/4-principles-of-regenerative- design (in English).

Pavlikha, N. V., Tsymbaliuk, I. O., Savchuk, A. Yu. (2022). Stalyi rozvytok tury- zmu ta rekreatsii: suchasni vyklyky y perspektyvy dlia Ukrainy [Sustainable development of tourism and recreation: modern challenges and prospects for Ukraine]: monohrafiia. Lutsk: Vezha-Druk, 208 p. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20754/1/ tyruzm_2022.pdf (in Ukrainian).

How does circularity relate to sustainability? URL: https://kenniskaarten.hetgroene- brein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/related-schools-of-thought/ (in English).

Korneliuk, O. A. (2023). Metodolohichni aspekty upravlinnia tsyrkuliarnymy proi- ektamy ta biznes-modeliamy [Methodological aspects of circular project and business mod- el management]. Naukova intehratsiia v umovakh hlobalnykh vyklykiv: zbirnyk tez dop. IV Mizhn. multydystsyplinarnoi naukovo-prakt. konf. (Lutsk, 20 chervnia 2023 r.). / Za zah. red. Pavlikhy N. V. Lutsk: Vezha-Druk. URL: https://wiki.vnu.edu.ua/images/c/c8/4_%D0

%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%BB%D 0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B2

%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf#page=95 (in Ukrainian).

Made for Tomorrow. URL: https://c2ccertified.org/ (in English).

Four pioneering companies demonstrate leadership with Cradle to Cradle Certi- fied® Version 4.0. 2022. URL: https://c2ccertified.org/articles/four-pioneering-companies- demonstrate-leadership-with-cradle-to-cradle-certified-r-version-4-0 (in English).

Korneliuk, O. A. (2022). Innovatsiini biznes-modeli ta proiekty tsyrkuliarnoi eko- nomiky [Innovative business models and projects of the circular economy]. Aktualni proble- my mizhnarodnykh vidnosyn i rehionalnykh doslidzhen: Materialy II Mizhn. naukovo-prakt. Internet-konf. (m. Lutsk, 09 lystopada 2022 r.) / ukladachi: S. Kulyk, A. Morenchuk. Lutsk, Volynskyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky, 134 p. (in Ukrainian).

Walter, R. (2010). Stahel. The Performance Economy 2nd Edition, 374 p. URL: https:// www.globe-eu.org/wp-content/uploads/THE_PERFORMANCE_ECONOMY1.pdf (in English).

Industrial Ecology: Closing a Loop in Circularity. URL: https://www.csis.org/anal- ysis/industrial-ecology-closing-loop-circularity (in English).

Humanity’s Biggest Challenges. Nature’s Proven Solutions. URL: https://biomim- icry.org/ (in English)

Stain-Resistant Fabric Finish Inspired by Lotus Leaves: GreenShield Finish. URL: https:// asknature.org/innovation/stain-resistant-fabric-finish-inspired-by-lotus-leaves/ (in English).

Working with Nature to Slow Global Warming. URL: https://education.national- geographic.org/resource/working-with-nature-to-slow-global-warming/ (in English).

The Renewable Future of Materials How to produce our everyday products once we phased out fossil oil and gas. H. Bos, D. Van Es, P. Harmsen. 2023 Wageningen Food and Biobased Research. URL: https://edepot.wur.nl/583970 (in English).

Pavlikha, N., Tsymbaliuk, I. (2022). Inkliuzyvnyi vektor staloho rozvytku ta efek- tyvni stratehichni komunikatsii v umovakh hlobalnoi nestabilnosti [An inclusive vector of sustainable development and effective strategic communications in conditions of glob- al instability]. Sotsialni, ekonomiko-pravovi ta finansovi vyklyky v umovakh hlobalnykh transformatsii: zbirnyk mater. II Mizhn. naukovo-prakt. konf. (Ternopil – Bratyslava, 30 travnia 2022 roku). Ternopil: ZUNU, 198 p., p. 11–14. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/ bitstream/316497/45677/1/SOCIAL%2C%20ECONOMIC%2C%20LEGAL%20AND%20 FINANCIAL%20CHALLENGES%20IN%20GLOBAL%20TRANSFORMATIONS%20 CONDITIONS_30_10_2022.pdf#page=12 (in Ukrainian).

Why does green economy matter? URL: https://www.unep.org/explore-topics/ green-economy/why-does-green-economy-matter (in English).

The Blue Economy. The Blue Economy does not recycle, it regenerates! URL: https://www.theblueeconomy.org/en/the-blue-economy/ (in English)

Edible Forests. URL: https://www.theblueeconomy.org/en/cas-82-edible-forests/ (in English).

Kate Raworth. What on Earth is the Doughnut? URL: https://www.kateraworth. com/doughnut/ (in English).

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28