УКРАЇНА В СИСТЕМІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Наталія Ніколаєнко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-164-172

Ключові слова:

національна безпека, колективна безпека, регіональна безпека, Чорноморський регіон, військово-промисловий потенціал, російсько-українська війна, державні пріоритети, дестабілізація, міжнародне співробітництво

Анотація

У статті визначено, що Чорноморський регіон перманентно опиняється у фокусі зіткнення стратегічних інтересів різних держав. Зазначається, що, з історичного погляду, Чорноморський регіон завжди був ареною економічного, політичного й культурного спілкування народів та цивіліза- цій і водночас складним вузлом суперечностей між блоками та країнами, а причини, що зумовлювали в минулому локальні конфлікти національного, етнічного й релігійного характеру в регіоні, не втратили актуальності й нині. Установлено, що одним із найбільш ефективних шляхів подолання згаданих протиріч, а отже, і покращання військово-політичного клімату не тільки в Чорноморському регіоні, але й загалом у Європі, є створення регіональної чорноморської системи колективної безпеки. Також звернено увагу на те, що певні можливості для країн Чорноморського регіону уможливлює створення в Україні потужного військово-промислового потенціалу після закінчення повномасштабної російсько-української війни, а співпраця з Україною зміцнить європейські орієнтації й забезпечить сприяння реаліза- ції модернізованих проєктів у країнах Чорноморського регіону. Підкреслено використання   в   подальшому   українського   миротворчого   потенціалу в урегулюванні локальних конфліктів (грузино-абхазького, грузино- осетинського, молдовсько-придністровського). Відзначено, що засадах партнерства могла б утворитися нова регіональна система стабільності як органічний елемент загальноєвропейської архітектури безпеки поруч із НАТО. Аргументовано, що Україна в умовах війни РФ проти України повин- на модернізувати власну економіку в рамках євроатлантичних устремлінь, відновити шляхи для кооперації, формування рівноправних, вигідних партнерських відносин із країнами Чорноморського регіону. Система Чорноморського економічного співробітництва для України є важливим елементом у розвитку стратегії довгострокової взаємодії з країнами Сходу.

Посилання

Vorozhko, T. (2022). Oberezhno, ale nepokhytno. Yakoiu naspravdi ye pid- trymka Bolharii Ukrainy? URL: https://ukrainian.voanews.com/a/bolgaria-pidtrymka- ukrtainy/6721349.html

Malash, O. (2019). Doslidzhennia bolharskoho movnoho ostrova v ukrainskykh periodychnykh vydanniakh XX–XXI st. Visnyk KNLU. Seriia Filolohiia, t. 22, № 2, p. 20–30.

Sedliar, Yu. (2017). Ukrainsko-turetski vidnosyny u konteksti pidtrymky bezpeky u chornomorskomu rehioni (1991–2016 rr.), Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhom- lynskoho: istorychni nauky, № 2 (44), p. 24–29. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/up- loads/Hist-visnyk-44-5.pdf

Sustova, Yu. (2012). Rol Ukrainy u formuvanni rehionalnoi Chornomorskoi sys- temy kolektyvnoi bezpeky, Studentski studii, № 9 (30), p. 99–102

Tertychna, A. (2020). Kulturna komunikatsiia Ukrainy z Bolhariieiu u svitli publi- chnoi dyplomatii 1990-kh rr., Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2020, p. 112–125.

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28