ПОЛІТИКА ФРН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • Наталія Піпченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Ярослав Лепеха Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-190-202

Ключові слова:

енергетика, безпека, енергетичний ринок, енергетична політика, війна, Німеччина, Європа

Анотація

У статті проаналізовано сутність та особливості політики ФРН щодо формування енергетичної безпеки Європи з урахуванням сучасних тен- денцій. Окрему увагу приділено вивченню політики ФРН за канцлерства А. Меркель, яка сприяла розробці сучасної моделі енергетичної безпеки ЄС. Визначено, що енергетичну політику ЄС та Німеччини спрямовано на забезпечення енергетичної безпеки, удосконалення функціонування спільного енергетичного ринку, підтримку енергоефективності, посилення процесів декарбонізації економіки та ініціювання сучасних досліджень у сфері енергетики. Крім того, проаналізовано особливості трансформації політики ФРН щодо енергетичної безпеки Європи до та після початку повномасштабної війни Росії проти України й визначено перспективи забезпечення енергетичної безпеки Європи. Установлено основні напрями політики ФРН у сфері федеральної та європейської енергетичної безпеки після абсолютної відмови від російських викопних ресурсів. Зроблено висновок, що в короткостроковій перспективі ФРН матиме визначальний вплив на формування спільної енергетичної політики й безпеки Європи, а реалізація спільної політики ЄС проти Росії сприятиме глибинній трансформації енергетичної політики держави. У довгостроковій перспек- тиві ЄС і Німеччина мають не лише зберегти політико-економічну здатність протистояти Росії, але й створити умови для уникнення в майбутньому будь-якої іншої залежності від постачання енергетичних ресурсів третіми сторонами. Забезпечення енергетичної безпеки Європи гарантуватиме незалежність і самостійність під час прийняття глобальних політичних рішень, які мають безпосередній вплив на розвиток та завершення військо- вих дій Росії проти України.

Посилання

EUR-Lex (2007). Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. URL: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign

Deni, J. R., Smith Stegen, K. (2012). Transatlantic Energy Relations: Convergence or Divergence. Journal of Transatlantic Studies, No. 10(4), p. 307–309.

European Environment Agency (2021). EU achieves 20-20-20 climate targets. URL: https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20

Dickel, R. (2014). The New German Energy Policy – What Role for gas in a De- carbonization policy? OIES Paper, NG 85. URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp- content/uploads/2014/03/NG-85.pdf

Federal Ministry of Economics and Technology (2010). Energy Concept for an En- vironmentally Sound, Reliable and Affordable Energy Supply. URL: http://www.osce.org/ eea/101047?download=true

Bundesregierung (2023). Der Atomausstieg macht unser Land sicherer. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ausstieg-aus-der-kernkraft- 2135796#:~:text=Die%20Kernkraftwerke%20Emsland%2C%20Isar%202,wird%20 auch%20k%C3%BCnftig%20gew%C3%A4hrleistet%20sein

Auswärtiges Amt (2021). Joint Statement of the US and Germany on Support for Ukraine, European Energy Security, and our Climate Goals. URL: https://www.auswaertig- es-amt.de/en/newsroom/news/joint-statement-usa-and-germany/2472084

EUR-Lex (2014). European Energy Security Strategy (EESS). URL: http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0330&from=EN

European Commission (2022). Energy Union. URL: https://energy.ec.europa.eu/top- ics/energy-strategy/energy-union_en

European Commission (2021). 2030 climate and energy framework. URL: https:// climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

Bundesministerium der Verteidigung (2016). Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr. URL: https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8 c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf

Janoś, K. (2022). Russlandpolitik. Czy Niemcy zmieniają spojrzenie na Wschód? Nowa Europa Wschodnia. URL: https://www.new.org.pl/2344,janos_niemcy_polityka_za- graniczna_rosja_russlandpolitik.html

Bundesregierung (2023). Klimafreundlich und krisensicher. URL: https://www. bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/energieversorgung-sicherhe- it-2040098

Council of EU and European Council (2023). Where does the EU’s gas come from? URL: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/

Council of EU and European Council (2023). Impact of Russia's invasion of Ukraine on the markets: EU response. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ eu-response-ukraine-invasion/impact-of-russia-s-invasion-of-ukraine-on-the-markets-eu- response/#energy

Bundesregierung (2023). Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigen. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/novelle-eeg-ge- setz-2023-2023972

Завантаження

Опубліковано

2023-09-28