Особливості формування іміджу миротворця під впливом ЗМІ

  • Iryna Patlashynska Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-8551-5956
Ключові слова: миротворчі операції, конфлікт, засоби масової інформації, імідж, новини

Анотація

На сучасному етапі політика багатьох держав і міжнародних організацій спрямована на пошук та застосування всіх можливих методів для вчасного й повного погашення конфліктів: територіальних, міжетнічних, міжконфесійних тощо. Чи не єдиним легітимним засобом розв’язання конфліктів була й залишається міжнародна миротворча діяльність. Формування іміджу миротворця та інституту миротворчості часто-густо залежить від повідомлень у ЗМІ та інформаційних Інтернет-порталах. Загалом лише в 10 % матеріалу від усього вивченого масиву в ЗМІ увагу було приділено інституту миротворчості, при цьому змістова частина інформації зорієнтована на жертви, особливо серед мирного населення (до 45 % від усіх повідомлень цієї категорії), та організаційні аспекти операції (28 %) у кількісному вираженні (обсяг поставок, кількість підрозділів, чисельність контингенту). Тож у столітті інформаційних технологій і маніпулювання масовою свідомістю існує проблема неадекватного відображення деяких подій, що негативно впливає на формування іміджу, а в практичному сенсі часто ускладнює миротворцям виконання їхніх обов’язків.

Посилання

Гридчин A. A. Коммуникативные технологии регулирования региональных конфликтов / А. А. Гридчин // Вестник Волгоградского госудорственного университета. – Сер. 7 : Философия. Социология и социальные технологии. 2009. – 1(9). – Волгоград : ВолГУ, 2009. – С. 16–19.

Міністерство оборони України – Facebook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua/

Офіційний веб сайт Міністерства оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mil.gov.ua/index.php?part=peacekeeping〈=ua⊂=history.

Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс / под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. – Москва : Академ. проект, 2001. – 832 с.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/182. Портал МИД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/4E6ADD525D466448C32574A4005C861E.

Старунский И. А. Россия обладает уникальным опытом миротворчества. Портал Новый Регион / И. А. Старунский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.warandpeace.rU/ru/commentaries/view/l615

Уркхарт Б. Объединенные Нации в XXI веке / Б. Уркхарт // Россия в глобальной политике. – 2004. – Т. 2, № 4. – С. 27–33.

Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/?attempt=1.

Хохлышева О. О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт ХХ столетия : монография / О. O. Хохлышева. – Нижний Новгород : Изд-во НГУ, 2002. – 549 с.

Опубліковано
2017-05-29