Значення та перспективи польськоукраїнського співробітництва в галузі нафтової безпеки в контексті імплементації трубопроводу Броди-Аданово

Ключові слова: нафтова безпека, Польща, Україна

Анотація

У роботі розглядаються проблеми безпеки нафти у відносинах між Польщею та Україною. Ключовою проблемою в цих відносинах є будівництво газопроводу, що зв'язує Броди та Адамово. Ці інвестиції вважаються ключовими для енергетичної стратегії та диверсифікації напрямків постачання нафти, однак його економічний сенс та економічна ефективність є сумнівними. У документі представлені як причини цієї інвестиції, так і потенційні вигоди від її впровадження, а також слабкі сторони проекту та можливі перспективи її проведення. За словами автора, сумнівно, чи достатня кількість нафти буде проходити через запланований трубопровід, щоб зробити ці інвестиції вигідними. Зокрема, проблематично забезпечити надійне та стабільне постачання сировини. Проте останнім часом все більший інтерес викликає експорт нафти через територію України з Азербайджану, що має багаті родовища сировини. З метою підвищення енергетичної безпеки Польщі та України необхідно створити нові шляхи постачання вуглеводнів. Польща та Україна повинні скористатися геополітичними позиціями своїх держав, розглядаючи як економічні, так і політичні детермінанти. Газопровід Броди – Адамово, крім своєї першої і основної функції, підвищив би енергетичну незалежність Європи та Прибалтики від Росії. Україна теж залишилася б у виграші, адже у кризових ситуаціях газопровід можна використовувати у реверсному напрямку, забезпечуючи регіон нафтопродуктами з Балтійського і Північного морів. Газопровід міг би слугувати козирем у відносинах з Росією. У швидко мінливої реальності, яку можна назвати варіантом постачання нафти з Ірану, важливо забезпечити різноманітні інструменти та альтернативи для збільшення гнучкості. Хоча економічна складова використання газопроводу Броди – Адамово породжує сумніви, все ж його доля залишається невирішеною через постійні зміни в енергетичних стосунках сучасного світу. Реалізацію проекту варто теж розглядати з точки зору прагнення Польщі та України до енергетичної незалежності від Росії, яка залишається ключовим регіональним транспортером нафтопродуктів.

Посилання

1. Azerbejdżan i Ukraina chcą wznowić projekt rurociągu Odessa-Brody, Portal morski.pl, 15.07.2016, http://www.portalmorski.pl/offshore/32292-azerbejdzan-i-ukraina-chca-wznowic-projekt-rurociagu-odessa-brody (10.06.2017).
2. Bieleń S. Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1.
3. Chalupec I., Filipowicz C., Rosja, Ropa, Polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN, Warszawa 2009.
4. Inwestycje: dla ropy z Azerbejdżanu, Portal gуrniczy Nettg.pl, 02.08.2011, http://nettg.pl/news/21874/inwestycje-dla-ropy-z-azerbejdzanu (14.06.2017).
5. Komisja Europejska, Bruksela, dnia 06.03.2013, C(2013) 1155 final corr., http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/245930/245930_1430504_211_2.pdf (11.06.2017).
6. MPR "Sarmatia" z wyższym kapitałem na projekt rurociągu BrodyAdamowo, Nafta.wnp.pl, 16.06.2017, http://nafta.wnp.pl/mpr-sarmatia-zwyzszym-kapitalem-na-projekt-rurociagu-brody-adamowo,300339_1_0_1.html (16.06.2017).
7. Prezes PERN będzie odpowiadał za kaspijski ropociąg do Polski, Biznesalert.pl, 12.04.2016, http://biznesalert.pl/prezes-pern-szefem-spolkiodpowiedzialnej-za-budowe-ropociagu-brody-adamowo (10.06.2017).
8. Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo na nowej liście projektуw wspуlnego zainteresowania Wspуlnoty Energetycznej, Sarmatia.com.pl, https://sarmatia.com.pl (15.06.2017).
9. Ropociąg Brody-Adamowo. Projekt budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo, Sarmatia.com.pl, https://sarmatia.com.pl/pci/ropociag-brodyadamowo (10.06.2017).
10. Wojcieszak Ł. Bezpieczeństwo naftowe Polski – problem dywersyfikacji, Przemyśl: 2015.
11. Zięba R. Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2 (t. 50) 2014..
Опубліковано
2017-05-29