ОСОБЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ У ФІНЛЯНДІЇ ТА НІДЕРЛАНДАХ У КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМ

  • Alla Yurchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1519-0519
Ключові слова: політична корупція, антикорупційне законодавство, анти¬корупційні інституції, Європейський Союз, протидія політичній корупції

Анотація

У статті  викладено результати аналізу досвіду країн Європейського Союзу (Нідерланди та Фінляндія) впровадження механізмів запобігання політичній корупції, розробки та імплементації дієвих механізмів протидії політичній корупції в системі державного управління. Відповідно до мети поставлено та виконано завдання: проаналізовано особливості функціонування антикорупційних інституцій, що діють у Нідерландах та Фінляндії; розглянуто міжнародну практику у сфері запобігання та протидії корупції в іноземних органах державної влади та управління, а саме в країні Нідерланди та Фінляндії;  досліджено базові принципи закордонних антикорупційних стратегій, які формувалися протягом плину часу на основі внутрішнього та іноземного досвіду. Крім того, автором виділено позитивні заходи протидії корупції, які можуть бути застосовані в Україні протягом становлення та розвитку інституційних суб’єктів протидії корупції. Зроблено висновки про необхідність і важливість запозичення дієвого зарубіжного досвіду протидії політичній корупції для побудови нової та спроможної антикорупційної системи в Україні. Фінляндія й Нідерланди, за результатами щорічного рейтингу, що укладається організацією Transparency International, починаючи з 1995 р., і ґрунтується на комплексі оцінок підприємців та аналітиків щодо рівня сприйняття корупції в різних сферах життя, є лідерами серед країн світу з найменшим рівнем корупції. У межах дослідження проаналізовано основи «фінської моделі» антикорупційної політики, що передбачає формування в різноманітних сферах умов, які не сприяють корупції, а також суттєву мінімізацію суспільно небезпечних наслідків такого соціально-економічного явища, як корупція. Розглянуто стратегічні цілі фінської програми «Національна стратегія боротьби з тіньовою економікою та злочинністю у сфері економіки на 2016–2020». До скандинавської моделі, з огляду на особливості побудови й реалізації підходів у заходах протидії корупції, віднесено також Королівство Нідерланди, де функціонує трьохрівнева система боротьби з корупцією. Розглянуто особливу роль Служби публічного обвинувачення. Проаналізовано положення чинного антикорупційного законодавства, ефективність якого забезпечено широким набором засобів у сфері протидії корупції.

Посилання

Della Porta D. Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of Political Corruption. K.,2006, 302 p. (in Ukrainian).

Specialized Anti-Corruption Institutions: Overview of Models / Organization of Economic Cooperation and Development; The Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (Official website of The Organisation for Economic Co-operation and Development). [Electronic resource]. Available at: http://www.oecd.org/dataoecd/7/51/39972270.pdf (in Ukrainian).

Romanyuk B. V. «World experience in the creation and functioning of institutions for the prevention and fight against corruption», scientific journal, No-21, 2009, pp. 9–16 (in Ukrainian).

Tinkov A. L. The features of counteraction to political corruption in the EU. [Electronic resource]. Available at: http://academy.gov.ua/ej/ej14/txts/ Tinkov.pdf. (in Ukrainian).

International experience on the prevention and combating corruption. [Electronic resource]. Available at: https://stepup.press/social/item/412-mijnarodnij-dosvid-shodo-zapobigannja- ta-protidiji-korypcii (in Ukrainian).

Political corruption in Ukraine: subjects, manifestations, problems of counteraction. Information and analytical materials for the professional discussion. Political corruption in Ukraine: state, factors, means of counteraction, 2009 (in Ukrainian.)

Manuel Willory, Staffan Synnestre and Janos Berthot, Ethics of the civil service: prevention of conflict of interests and requirements to legislation, Translated by Chupryna, I., Kyiv, Ukraine, 2010 [Electronic resource]. Available at: http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/ 42618438.pdf. (in Ukrainian)

The Penal Code of Finland // Finlex.fi. Electronic date. Data of access: 08.07.2011 [Electronic resource]. Available at: http://www.finlex.fi/ pdFsaadkaan/E8890039.PDF (in English)

The Finnish legal system / edited by Jaakko Uotila. Helsinki: Finnish Lawyers Pub. Co., 2000, 254 р.

Corruption Perceptions Index. Transparency International, 2017. [Electronic resource]. Available at: http://www.transparency.org/policy_research (in English).

Опубліковано
2018-10-25