ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ ДАНИХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Nazar Mykhaliuk Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-5287-0986
  • Anna Pitalova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: інформація, консолідована інформація, бази даних, аналіз, інформаційний веб-ресурс

Анотація

У статті проаналізовано та описано основні властивості поняття «консолідована інформація». Установлено, що ключовими аспектами поняття «консолідація» є об’єднання, захист, спільна мета, злиття, система­тизація, уніфікація, взаємне співробітництво, комплексна інтеграція, зведення, злиття, систематизація, захист через об’єднання та ін. Також визначено дві істотні особливості консолідації інформації, такі як орієнтація на користувача й кооперація між прикладними фахівцями та фахівцями з інформатики. Зазначено, що прикладними завдання консолідації ресурсів є інтеграція інформації й даних, що відбувається під гаслом «інформація – це сервіс»; інтеграція бізнес-процесів, яка полягає в приведенні бізнес-процесів до компонентної структури; інтеграція-консолідація людей передбачає створення консолідованих баз даних про працівників і контрагентів (партнерів), споживачів, забезпечення доступу до інтегрованої інформації кожного окремого учасника бізнес-процесу, за­безпе­чення спільної роботи учасників, віртуальних команд, спільних доку­ментообігу, календаря, електронної пошти, дошки оголошень, віртуальних конференцій; інтеграція програмних засобів є найскладнішим завданням, оскільки саме програмні засоби забезпечують інтеграцію решти складових частин; інтеграція апаратних засобів вирішується в комплексі з інтеграцією всіх ресурсів інформаційної системи (апаратури, програмного забезпечення, даних).

Посилання

Bondarenko M. F., Matorin S. I., Solovyov K. O. Training of professionals in the field of information for the state service of Ukraine // Bulletin of the State Service of Ukraine. 2004. № 1 [Electronicresource]. Availablea: www.guds. gov.ua/document/42120;jsessionid – Eyeball. from the screen.

Деревянко А. С. Consolidated information. Introduction Abstracts of the report at the installation meeting of the seminar «Consolidated Information» December 5, 2006 [Electronic resource]. Availableat:: http://khpi-p.mipk. kharkiv.edu/library/org/03/03_10.html.

Pakin N. B. Business analytics: from data to knowledge; Study Handbook, 2nd ed., Corr. / N. B. Paklin, VI Oreshkov St. Petersburg: Peter, 2013. 704 pp.

Consolidation of information and information security/N. E. Kunanets, V. V. Pasichnik // Systems of information processing. 2010 Voip. 3. P. 131–133. [Electronicresource]. Availableat: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soi_2010_3_56.pdf

Pleskach V. L. Information systems and technologies at enterprises: textbook / V. L. Pleskach, T. G. Zatonatskaya. K.: Knowledge, 2011. 718 p.

Guyna G. A. Fundamentals of Database Design: Teaching. manual / G. A. Gayna K.: KNUBA, 2005. 204 p.

Pasichnyk V. V. Data Warehouses: Textbook / V. V. Pasichnyk, N. B. Shakhovskaya. Lviv: Magnolia, 2008. 496 pp.

Matvienko O. V. Consolidated information: textbook / O. V. Matvienko, M. N. Tsivin. K.: «Center for Educational Literature», 2014. 134 p.

Lytvyn V. V. Knowledge Management Technologies: Textbook / V. V. Litvin; for community edit V. V. Pasichnik. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2010. 260 p. (Consolidated Information Series, issue 2).

Pasichnyk V. V. Global Information Systems and Technologies (Models of Effective Analysis, Processing and Data Protection) / V. V. Pasichnyk, P. I. Zhezhnich, R. B. Tailor and others. Lviv: View of the National University «Lviv Polytechnic», 2006. 350 s.

Zhezhnich P. I. Technologies of Information Management: Teaching. manual, consolidated information. / P. I. Zhezhnych. Lviv: Publishing house of the National University «Lviv Polytechnic», 2010. 260 p.

Tomashevsky O. M. Information Technologies and Modeling of Business Processes: Teach. manual / O. M. Tomashevsky, G. G. Tsigelik, M. B. Viter, V. I. Duduk. K.: Center for Educational Literature, 2012. 296 p.

Fundamentals of Information Systems: Teaching. manual. 2nd form., Processing. and listens / V. F. Sitnik, T. A. Pisarevskaya, N. V. Eremin, O. S. Krayeva; Ed. V. F. Sitnik. K.: KNEU, 2001. 420 p.

Zhezhnych P. I. Consolidated information resources of databases and knowledge: Teaching. Guideline Consolidated Information / P. I. Zhezhnych. Lviv: Publishing House of the National University «Lviv Polytechnic», 2010. 212 р.

Sytnik NV Designing databases and data warehouses: Teaching method. manual for selflearnDists / N. V. Sitnik, M. T. Krasnyuk. K.: KNEU, 2005. 264 p.

Опубліковано
2018-10-25