ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Iaroslav Yarosh Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: громадянське суспільство, громадські організації, державотворчий процес, політичні партії, суб’єктність

Анотація

У статті досліджено концептуальні засади діяльності політичних партій як суб’єктів громадянського суспільства. Зазначено, що основною ознакою існування громадянського суспільства виступає вільний характер асоціативного життя, за якого особа добровільно бере участь у соціальних процесах та бере на себе відповідальність. Акцентовано увагу на тому, що аналіз кількості та якості пропозицій від політичних партій виступає ознакою рівня розвитку громадянського суспільства в окремій соціальній системі. З’ясовано, що громадянське суспільство може не лише розвиватися та покращувати функціональність його інститутів, але й деградувати. Проаналізовано, що громадський контроль в Україні за діяльністю політичних партій розвинений слабо. Причини цього – нерозуміння його необхідності, загальне нерозуміння первинності інтересів громадянського суспільства стосовно владних інституцій, слабка інституційна спроможність громадського контролю (відсутність професійності й комунікації). Значна частина організацій громадянського суспільства лише імітують громадський контроль, а насправді їхні дії спрямовані на задоволення власних інтересів. Для зміцнення громадського контролю необхідні кількісне та якісне зростання громадських організацій, підвищення їхньої компетентності, інституційної й ресурсної спроможності, покращення комунікацій, пошук і використання нових технологій контролю та вдосконалення спільних дій. Важливо враховувати національну специфіку різних країн, їхні історичні традиції та тривалість і динаміку функціонування політичних партій.

Посилання

Demianenko O. Kontseptualni zasady doslidzhennia hromadianskoho suspilstva [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://visnyk-ihu.at.ua/gymanit_14-5-.pdf (in Ukrainian).

Zakharenko K. Yarosh Ya. Molodizhni orhanizatsii Ukrainy: osoblyvosti funktsionuvannia, Lutsk: [b/v], 2012, 304 s. (in Ukrainian).

Zakharov Ye. Hromadskyi kontrol i prava liudyny / Prava Liudyny v Ukraini [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://khpg.org.index.php?id=1261552395 (in Ukrainian).

Lokk Dzh. Dva traktata o pravlenii. M.: Mysl’, 1988, T. 3, 668 s. (in Russian).

Russo Zh.-Zh. Ob obshhestvennom dogovore, ili Principy politicheskogo prava, M.: KANON-press; «Kuchkovo pole», 1998, 414 s. (in Russian).

Tokvil’ A. Demokratija v Amerike, M.: Ves’ Mir, 2000, 560 s. (in Russian).

Fukujama F. Velikij krah. Ljuds’ka priroda ta vіdnovlennja socіal’nogo porjadku, L’vіv: Kal’varіja, 2005, 380 s. (in Ukrainian).

Parsons T. Sistema sovremennyh obshhestv, M.: Aspekt Press, 1998, 270 s. 4. Dzh. Lokk, Dzh. Dva traktata o pravlenyy, M.: Mыsl, 1988, T. 3, 668 s. (in Russian).

Kin Dzh. Hromadianske suspilstvo. Stari obrazy, nove bachennia, K.: K.I.S., 2000, 192 s. (in Ukrainian).

Опубліковано
2018-10-25