СИСТЕМА ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЛІЗІ НАЦІЙ

Ключові слова: Версальська система, права меншості, малий Версальський договір, політичні права, міжвоєнне двадцятиліття

Анотація

Обʼєкт цього дослідження – міжнародний механізм захисту національних меншин за так званою Версальською системою договорів. Періодом, для якого досліджувана проблема обмежена на практиці, є 1920–1939 рр., тобто з моменту набуття чинності Версальського договору, який був Конституцією Ліги Націй до початку Другої світової війни. Формально Ліга Націй існувала до 1946 р., проте на 1 вересня 1939 р. світ уже керувався законами війни (раніше також агресія порушила міжнародний порядок, який був яскравим прикладом політики умиротворення Гітлера або згоди на тривале порушення міжнародного права, що зробило рішення Ліги Націй менш важливими за положення договору). Автор подає питання окремо в загальноєвропейському вимірі, окремо від Польщі, поєднуючи обидва погляди. Також наведено факти, що ілюструють конфліктні тенденції в міжвоєнний період і пов’язані з використанням інструментів захисту національних меншин для дестабілізації міждержавних відносин. Текст поділено на вступ, основну частину й висновки.

Посилання

Balcerak, W. Liga Nadziei Z dziejów Ligi Narodów. Warszawa: Wydawnictwo Neriton Instytut Historii PAN, 2010.

Barcik, J., Srogosz, T. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

Kuźniar, R. Prawa człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.

Maciejewski, M. Prawne aspekty położenia mniejszości narodowych na Górnym Śląsku w latach 1918–1939. Czasopismo Prawno-Historyczne. T. LXV. 2013. Z. 1.

Polsko-niemiecka Konwencja Górno-Śląska zawarta w Genewie dnia 15-go maja 1922 r. URL: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/138866?id=138866 (dostęp: 23 marca 2019).

Sierpowski, S. Liga Narodów w latach 1919‒1926. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2005.

Traktat między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. Dz. U. 1920. Nr 110. Poz. 728.

Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200350200/O/D19200200_PL.pdf (dostęp 24 marca 2019).

Zaleski, W. Międzynarodowa ochrona mniejszości. Warszawa, 1932.

Опубліковано
2019-05-29